Zdraví

Jak jsou na tom Češi s cholesterolem?

Cholesterol hodně mimo normu má v současné době více než polovina Čechů.Cholesterol je dost velký strašák a ne vždy zbytečný. Díky preventivnímu programu Zdraví národa si dalo mnoho lidí změřit hladinu tuků v krvi a zjištěné výsledky potvrdily, že s cholesterolem jsou na tom Češi docela bledě. Možnosti bezplatného vyšetření během akce 14 dnů využilo přes 2 000 lidí. Více než 2/3 z nich byly ženy, nejčastěji ve věku od 40 do 50 let a pak nad 60 let. Objevilo se i dost mladších žen i mužů. V laboratořích synlabczech se pak z odebraného vzorku krve zjišťovaly 4 parametry. Celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol a triacylglyceroly. Vyšší hodnoty LDL cholesterolu, triacylglycerolů a celkového cholesterolu v krvi jsou totiž jedním z hlavních ukazatelů možnosti výskytu zdravotních problémů s kardiovaskulárním systémem.

Čím vyšší věk, tím jsou horší výsledky

U obou pohlaví se také výsledky zhoršovaly s narůstajícím věkem. Celkový cholesterol byl zvýšený u 56 % vyšetřených žen a 48 % mužů. Jde také o rizikový faktor rozvoje aterosklerózy, což je proces ukládání tukových látek ve stěnách tepen a jejich ztlušťování stěn s následnou komplikací při nedostatečném prokrvení orgánů. Jedná se o onemocnění srdce, mozku a dolních končetin.Ještě mnohem hůře dopadly výsledky LDL cholesterolu. Zvýšenou hodnotu mělo shodně 65 % mužů i žen. Problémy s HDL cholesterolem mělo asi 16 % mužů a 14 % žen. Nadbytky zlého LDL cholesterolu se usazují na stěnách tepen a zvyšují riziko srážení krve. Onen takzvaně hodný HDL cholesterol pomáhá pak nadbytky tuků vracet do jater a snižuje riziko jejich usazování. Triacylglycerolypřekročily referenční mez u 1/3 mužů a 1/5 žen. Významně se spolupodílejí na rozvoji aterosklerózy.

Úprava životního stylu

Velkým překvapením bylo velké množství mladých pacientů s výsledky mimo normu, někdy i výrazně mimo normu, a to často u několika sledovaných parametrů najednou. K nápravě pomůže úprava životního stylu. Pokud výsledky vyšetření významně nepřekročily mezní hodnoty, lze je dost dobře upravit změnou životosprávy. Odborníci pak zejména doporučují vyhýbat se tučným a sladkým jídlům. Naopak je třeba do jídelníčku zařadit potraviny bohaté na vlákninu, jako je ovoce a zelenina, dále pak ryby a libové maso. Je také třeba nezapomínat na poctivý a pravidelný pohyb.