Zajímavosti

Jak napsat diplomovou práci krok za krokem

Ať už jste se několika lety studia proběhli více či méně zdárně, na konci vás čeká finální zkouška ve formě diplomové práce. Té se nevyhnete, ale můžete se předem připravit na postup, kterého se budete držet. A přesně ten se dozvíte v následujícím článku.

 

Úplným základem je samozřejmě volba tématu a cíle vaší práce. Určitě je vždy lepší zvolit téma které je vám blízké, trochu vás zajímá a půjde vám dobře od ruky. Téma by mělo rozvíjet vaše silné stránky, pokud to tak bude, na výsledku to bude znát. Je dobré téma probrat s vedoucím a předem si zjistit, co od vás vlastně čeká. Ostatně volba správného vedoucího by mohla být kapitolou sama pro sebe. Stanovte si cíl, který je možné splnit, definujte si jej pro sebe a vepište si ho tlustým červeným fixem do paměti.

 

Tip: Než se vrhnete na budoucí postup měli byste vědět, že na práci nemusíte být sami. Stejně jako mnoho dalších studentů můžete využít možnosti vypracování diplomové práce na zakázku. Anonymně a bez starostí můžete mít to, na co byste se jinak dlouho dřeli.

 

Diplomová práce krok za krokem

Podívejte se na jednotlivé krůčky, po kterých budete při psaní vaší diplomové práce postupovat. Pokud budete mít přesný plán a krůček po krůčku postupovat, máte již skoro vyhráno.

 

Úplný začátek

 • Zjistěte čas a datum odevzdání práce
 • Zjistěte všechny formální náležitosti
 • Kolik výtisků vaše škola požaduje?
 • jaké přílohy musí práce mít?

 

Téma a vedoucí práce

 • Vyberte si vhodné téma
 • Vyberte si vedoucího vaší práce
 • Vypracujte a odevzdejte teze práce
 • Naplánujte si konzultace

Samotné psaní

 • Najděte všechny podklady k tématu
 • Vypracování diplomové práce začíná osnovou
 • Vypracujte si osnovu
 • Napište úvod i závěr
 • Zpracujte poznámky i citace a uveďte zdroje
 • Zkontrolujte gramatiku a stylistiku
 • Nechejte si práci schválit vedoucím
 • Vytvořte obsah a připojte přílohy

Tisk a vazba

 • Vyberte barvu desek a písmo
 • Výrobu desek objednejte předem
 • Nezapomeňte na nutný počet kopií
 • Kopie nezapomeňte podepsat